Animal Know สัตว์โลกน่ารัก ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง


ทำความรู้จักกับเสือโคร่ง

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “เสือลายพาดกลอน” จัดอยู่ในสัตว์ประเภทแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาสัตว์จำพวกแมวทั้งหมด ลำตัวมีสีเทาแถบเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง แต่ละตัวจะมีลายแถบปรากฏบนหลังและด้านข้างของลำตัว แตกต่างกัน

ลวดลายนี้ เปรียบได้กับลายมือของคน คือจะไม่มีเสือตัวใดเหมือนกัน ความแตกต่างของลายนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถแยกเสือแต่ละตัวได้ ขนใต้ท้อง คาง และคอ เป็นสีขาว ขนเหนือตาสีขาว และมีแถบสีดำ หางมีแถบดำเป็นบั้งๆ ตั้งแต่โคนถึงปลายหาง เสือโคร่งตัวผู้ขนาดใหญ่ อาจมีน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม

เสือโคร่งได้รับการออกแบบร่างกายมาอย่างเหมาะสมกับการเป็นนักล่า พวกมันมีประสาทการได้ยินและการมองเห็นดี สัตว์จำพวกแมว เช่น เสือ จะมองเห็นภาพต่างๆ เป็นภาพสีเช่นเดียวกับคน ซึ่งแตกต่างจากสัตว์กินเนื้อประเภทอื่นที่มองเห็นเป็นภาพขาวดำ ส่วนประสาทการดมกลิ่นของเสือโคร่ง ว่าตามจริง ค่อนข้างด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอวัยวะรับสัมผัสอย่างอื่น

เสือโคร่งมีการกระจายพันธุ์กว้างขวาง ทำให้มีผลต่อลักษณะของเสือโคร่งในแต่ละท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ นักสัตวศาสตร์ได้จำแนกเสือโคร่งออกเป็นสายพันธุ์ หรือชนิดย่อยต่างๆ ตามลักษณะและถิ่นที่อยู่ออกได้เป็น 3 ชนิดย่อย

เสือโคร่งทั้ง 8 สายพันธุ์มีความแตกต่างกันที่ขนาด สี และลักษณะลาย เสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เสือโคร่งไซบีเรีย ขนาดเล็กที่สุดคือเสือโคร่งบาหลี มาเริ่มกันเลย

1. เสือโคร่งบาหลี

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง เสือโคร่งบาหลี

เสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigris balica เป็นเสือโคร่ง 1 ใน 3 สายพันธุ์ที่เคยมีอยู่ในอินโดนีเซีย โดยเสือโคร่งบาหลีจะพบได้เฉพาะบนเกาะบาหลีเท่านั้น ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วจากการล่าด้วยน้ำมือของมนุษย์เสือโคร่งบาหลีนับเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่มีในโลก เมื่อเทียบกับเสือโคร่งไซบีเรียที่เป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่สุดแล้ว เสือโคร่งบาหลีมีขนาดลำตัวเพียงครึ่งหนึ่งของเสือโคร่งไซบีเรียเท่านั้น

โดยมีลำตัวไล่เลี่ยกับเสือดาวหรือเสือพูม่าที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ น้ำหนักในตัวผู้โดยเฉลี่ย 90-100 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมียจะอยู่ที่ 65-80 กิโลกรัม ความยาวตั้งแต่หัวจรดหางของตัวผู้ 220 เซนติเมตร ตัวเมีย 195-200 เซนติเมตรเสือโคร่งบาหลีมีสีขนและลวดลายบนลำตัวเข้มที่สุดในบรรดาเสือโคร่งทั้งหมด เสือโคร่งบาหลีตัวสุดท้ายตายลงเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1937เป็นเสือตัวเมียที่ถูกยิงในบาหลีตะวันตกปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั่วโลก มีซากเสือโคร่งบาหลีเพียง 8 ตัวเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะได้มาจากการล่าในทศวรรษที่ 30

2. เสือโคร่งชวา

เสือโคร่งชวา

เสือโคร่งชวา เป็นเสือโคร่งสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเสือโคร่ง 1 ใน 3 สายพันธุ์ที่เคยพบได้ในอินโดนีเซีย โดยจะพบได้เฉพาะบนเกาะชวาเท่านั้น ปัจจุบันเสือโคร่งชวาได้สูญพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดเล็ก เช่นเดียวกับเสือโคร่งบาหลี และเสือโคร่งสุมาตรา 

โดยตัวผู้มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 100-140 กิโลกรัม มีความยาวตั้งแต่หัวจรดหาง 245 เซนติเมตร ตัวเมียมีน้ำหนักระหว่าง 75-115 กิโลกรัม และมีขนาดตัวเล็กกว่าตัวผู้เสือโคร่งชวาถูกคุกคามอย่างหนักจากการล่าของมนุษย์และการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย โดยส่วนมากถูกล่าอย่างหนักในช่วงทศวรรษที่40จนกระทั่งในปี ค.ศ1970 เหลือเสือโคร่งชวาเพียงแห่งเดียวที่อุทยานเเห่งชาติเมรูเบติลีที่ชวาตะวันตกเท่านั้น 

3. เสือโคร่งแคสเปียน

เสือโคร่งแคสเปียน

เสือโคร่งแคสเปียน หรือ เสือโคร่งเปอร์เซีย เสือโคร่งสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว มีการกระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางจนถึงตะวันออกกลาง เช่น อัฟกานิสถาน,เทือกเขาคอเคซัส, ภาคตะวันตกของจีน,ที่ราบสูงเเมนจูเรีย, เสือโคร่งแคสเปียน มีลักษณะคล้ายคลึงกับเสือโคร่งไซบีเรียมาก นับเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่อีกสายพันธุ์หนึ่ง โดยตัวผู้ในเตอร์กิสถานมีความยาวลำตัว 270เซนติเมตร นับเป็นสถิติที่ใหญ่สุดเท่าที่มีการบันทึกมา ในขณะที่ตัวเมียมีขนาดเล็กลงมาน้ำหนักตัวเต็มที่ประมาณ 240 กิโลกรัม ล่ากวางและหมูป่า รวมถึงไก่ฟ้า กินเป็นอาหาร 

4. เสือโคร่งอินโดจีน

เสือโคร่งอินโดจีน

เสือโคร่งอินโดจีน รูปร่างเหมือนเสือโคร่งทั่วไป แต่มีลายเส้นที่เล็กกว่าเสือโคร่งเบงกอลและขนาดลำตัวก็เล็กกว่า โดยตัวผู้มีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ 2.7 เมตร หนักประมาณ 180 กิโลกรัม ตัวเมีย ยาวประมาณ 2.4 เมตร หนักประมาณ 115 กิโลกรัม มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, พม่า และมาเลเซีย

5. เสือโคร่งเบงกอล

เสือโคร่งเบงกอล

เป็นเสือโคร่งสายพันธุ์ย่อยชนิดหนึ่ง นับเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบรรดาเสือโคร่งทั้งหมด รองจากเสือโคร่งไซบีเรียที่พบในแถบไซบีเรียประเทศรัสเซีย

เสือโคร่งเบงกอลตัวผู้เมื่อมีขนาดใหญ่เต็มที่อาจยาวได้ถึง 360 เซนติเมตร หนัก 180-270 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า และมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 140–180 กิโลกรัมการกระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ในประเทศอินเดีย, เนปาล, บังกลาเทศ และกระจายเข้าไปในแถบประเทศพม่าด้วย

6. เสือโคร่งไซบีเรีย

เสือโคร่งไซบีเรีย

เสือโคร่งไซบีเรีย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือชนิดหนึ่ง เป็นสายพันธุ์ย่อยของเสือโคร่งเป็นสัตว์ในวงศ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลือเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันเสือโคร่งไซบีเรีย สามารถโตเต็มที่ได้ถึงเกือบ 3 เมตร และหนักได้ถึงเกือบ 300 กิโลกรัม เป็นเสือโคร่งชนิดที่มีลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าแผ่กว้าง กรามใหญ่ ลวดลายน้อย และพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองออกขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่น ๆ สันนิษฐานว่า คงเป็นเพราะการปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัว

7. เสือโคร่งจีนใต้

เสือโคร่งจีนใต้

เสือโคร่งจีนใต้ หรือ เสือโคร่งจีน หรือ เสือโคร่งเซียะเหมินรูปร่างเหมือนเสือโคร่งทั่วไป แต่มีสีขนที่อ่อนกว่าเสือโคร่งเบงกอลหรือเสือโคร่งอินโดจีนมีหางสั้นกว่า มีลวดลายที่น้อยกว่า นับเป็นเสือโคร่งชนิดที่มีลวดลายน้อยที่สุด มีขนาดรูปร่างและน้ำหนักเล็กกว่าเสือโคร่งอินโดจีนเล็กน้อย และมีลักษณะของโครงสร้างกะโหลกที่แตกต่างออกไป มีเบ้าตาลึก และมีโหนกนูนเล็กน้อยบริเวณด้านหลังต้นคอมีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะประเทศจีนทางตอนใต้

8. เสือโคร่งสุมาตรา

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง เสือโคร่งสุมาตรา

เสือโคร่งสุมาตรา จัดเป็นเสือโคร่งขนาดเล็กที่สุดในโลกที่ยังคงพบได้จนถึงทุกวันนี้เสือโคร่งสุมาตรา มีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น มีลักษณะแตกต่างไปจากเสือโคร่งสายพันธุ์อื่น ๆ คือ ขนบริเวณต้นคอจะหนามากที่สุด มีลวดลายมากกว่า บางเส้นอาจแตกเป็นคู่และมีสีเข้มที่สุด มีขนาดลำตัวเล็ก ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวตั้แต่หัวจรดหาง 2.4 เมตร น้ำหนักประมาณ 100-140 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมียจะมีความยาว 2.2 เมตร และหนักเพียง 91 กิโลกรัมเท่านั้นอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นของเกาะสุมาตรา ล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอาหาร เช่น หมูป่า, เก้ง,กวาง, สมเสร็จ หรือแม้กระทั่งลิงอุรังอุตัง รวมถึงมนุษย์ด้วย

9. เสือโคร่งมลายู

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง เสือโคร่งมลายู

เสือโคร่งมลายู หรือ เสือโคร่งมาเลเซีย เสือโคร่งสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หนึ่งเป็นเสือโคร่งสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกอนุกรมวิธานแยกออกจากเสือโคร่งอินโดจีนเมื่อปี ค.ศ.2004 อันเนื่องจากดีเอ็นเอที่ต่างกันเสือโคร่งมาเลเซีย พบในป่าดิบชื้นของคาบสมุทรมลายูได้แก่ กลันตัน ตรังกานู เประก์ และปะหังในมาเลเซีย รวมทั้งป่าตอนใต้สุดของไทยที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย

โดยมักอาศัยในป่าผืนเล็ก ๆ และแต่ละแห่งมีประชากรเสือโคร่งไม่มาก เสือโคร่งพันธุ์มาเลเซียชอบอยู่ตามป่าเต็งเล็งที่ต่ำ แต่ก็พบในป่าพรุด้วย ขนาดลำตัว เสือโคร่งมาเลเซียจะมีขนาดเล็กกว่าเสือโคร่งอินโดจีนเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วก็ใกล้เคียงกันมาก

10. เสือโคร่งขาว

ทำความรู้จักกับ เสือโคร่ง เสือโคร่งขาว

เสือโคร่งขาว มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับเสือโคร่งเบงกอลทุกประการ เพียงแต่มีลักษณะเด่น คือ แต่มีขนพื้นสีขาวและลายสีน้ำตาลเข้ม ม่านตาสีฟ้า จมูกสีชมพูและสีขาวครีม ซึ่งเกิดจากการผิดปกติของยีน โดยมิใช่สัตว์เผือกโดยแท้จริงแต่เป็นอาการผิดปกติที่ผิวหนังมีจำนวนเม็ดสีน้อย ที่เรียกว่า “ภาวะด่าง” เสือโคร่งขาวเบงกอล ตัวแรกที่มีประวัติบันทึกไว้ในธรรมชาติ

พบที่ประเทศอินเดียในรอบ 100 ปี พบเพียง 12 ตัวเท่านั้นปัจจุบันพบได้น้อยมากในธรรมชาติ และด้วยความโดดเด่นในสีผิวจึงนิยมแสดงไว้ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ มีการนำไปเพาะเลี้ยงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จนมีแพร่ขยายพันธุ์ออกลูกในที่เลี้ยงปัจจุบันมีเสือโคร่งขาวประมาณ 200 ตัว ส่วนใหญ่อยู่ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

ใน 2 สายพันธุ์สุดท้ายนั้นเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งจะแยกออกมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า เสือนั้นเป็นสัตว์ป่าที่อันตราย แต่เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแต่ละพื้นที่นั้นด้วย และหากระบบนิเวศเสียสมดุลดังกล่าวไป ชนิดพันธุ์ที่จะสูญหายไปเป็นอันดับต้นๆ ก็คงหนีไม่พ้นเสือโคร่ง จึงไม่น่าแปลกใจ หากเสือโคร่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่า

สัตว์โลกน่ารู้ : รู้ไหมว่าในโลกนี้มีสัตว์กี่ชนิด

บทความที่น่าสนใจ : นักศึกษา LGBTQ+ กับภาวะการระบาดของไวรัส โควิด-19